Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Een overzicht

De overheid voor de gevolgen van het coronavirus en de daartoe getroffen overheidsmaatregelen steunmaatregelen getroffen voor ondernemers, maar ook werknemers en werkzoekenden kunnen een beroep doen op ondersteuning. De belangrijkste en meest gebruikte coronasteunmaatregelen voor ondernemers zijn de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en uitstel voor belastingbetaling. Daarnaast zijn er diverse maatregelen getroffen voor specifieke sectoren, zoals de agrarische, culturele en sportsectoren.

Een beknopte toelichting van de meest gebruikte maatregelen vindt u op deze pagina. Wilt u meer informatie over een van de door de overheid geboden steunmaatregelen, neem dan contact op met uw Flynth adviseur.

Om in aanmerking te komen voor een van de geboden steunmaatregelen is het van belang hiervoor tijdig een aanvraag in te dienen. Op onze deadline kalender in onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste data. Hierin is eveneens opgenomen of hierbij in bepaalde gevallen een accountantsproduct gevraagd wordt. Flynth kan deze desgewenst voor u verzorgen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Er zijn verschillende aanvraagperioden NOW, op de website van het UWV is een overzicht opgenomen van de verschillende aanvraagperiodes met daarbij de belangrijkste voorwaarden en data voor aanvraag en vaststelling.

De regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 is een Europese subsidieregeling om getroffen ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Ook bij de TVL zijn er meerdere aanvraagperioden van toepassing als ook zijn de voorwaarden niet iedere periode identiek. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de RVO.

Ondernemers konden bijzonder uitstel van belastingbetaling vanwege de coronacrisis vragen tot en met 31 maart 2022. De aanslagen die in het uitstel vallen, hoeven zij pas – mits ze voldoen aan de voorwaarden – vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden te voldoen. Bedrijven die wel levensvatbaar zijn, maar die kampen met tijdelijke financiële problemen kunnen zelfs verzoeken om een verlenging van 60 maanden naar 84 maanden. 

Op een speciale ‘coronapagina’ op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het uitstel van betaling, de betalingsregeling en aanpalende regelingen en tegemoetkomingen. Vanzelfsprekend kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij uw Flynth-adviseur.

 

Naast bovengenoemde maatregelen zijn er onder meer specifieke maatregelen getroffen voor de bepaalde sectoren, zoals de land- en tuinbouw, evenementenbranche, de culturele en creatieve sector en de amateursport.
Tevens zijn er diverse fiscale maatregelen getroffen, zoals de verruiming van de vrije ruimte in 2020 en 2021, een tijdelijke tegemoetkoming voor de vaste reiskostenvergoeding, een goedkeuring bij een “hypotheekbetaalpauze” en  de mogelijkheid voor BV’s om voor 2019 een fiscale coronareserve te vormen. .Het gros van de regelingen is inmiddels beëindigd. Op de site van de Belastingdienst vindt u een nadere toelichting op de diverse regelingen. U vindt daar ook een zogenaamde routekaart  met daarin een overzicht van de fiscale steunmaatregelen en hun geldigheidsduur.

De fiscale behandeling en de gevolgen hiervan voor uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting is afhankelijk van de soort maatregelen voor de door de overheid geboden steunmaatregelen. Zo is bijvoorbeeld de NOW subsidie belast maar de TVL vrijgesteld.

De uitkeringen uit het gros van de regelingen zijn in het algemeen niet belast voor de btw en hebben dan ook geen gevolgen voor uw eventuele aftrek van voorbelasting. Welke uitkeringen het betreft vindt u op de site van de Belastingdienst.

Let op: 31 december 2021 moet zijn 31 januari 2022 voor uitstel belastingdienst.

Advies op maat 

Helaas is het einde van de coronacrisis nog niet in zicht. De impact voor de economie en maatschappij en mogelijk ook voor u als ondernemer is groot. Ondernemerschap in deze tijden vergt nog meer flexibiliteit en daadkracht dan voorheen! Als Nederlands’ grootste adviseur voor het midden- en kleinbedrijf staan wij voor u klaar in deze crisistijd. De actualiteiten volgen zich snel op, de informatie op deze site bevat slechts een summiere weergave van de vele steunmaatregelen. Het beste advies wat wij u hier kunnen geven is om voor meer informatie en concreet advies voor uw persoonlijke (bedrijfs-)situatie contact met ons op te nemen! Dit kan door rechtstreeks contact op te nemen met uw adviseur, via 088 2367350 of gebruik te maken van het formulier op deze pagina dan wel.
 

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 236 77 77 of maak gebruik van het formulier.

Nieuws en feiten