Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Een overzicht

De overheid treft maatregelen door de gevolgen van het coronavirus op divers gebied. Bijvoorbeeld zodat ondernemers hun personeel kunnen doorbetalen. De overheid biedt zelfstandigen een overbrugging en zorgt via versoepelde belastingregelingen en extra kredietmogelijkheden voor de benodigde geldmiddelen om de kosten te blijven doorbetalen. De coronamaatregelen worden regelmatig vereenvoudigd en/of uitgebreid.

 

Uit het belastingplan 2022

Mogelijk heeft u een tegemoetkoming ontvangen op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 of haar opvolger, de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (Subsidie vaste lasten, ook wel SVL of TVL genoemd). Deze regelingen bieden door de coronacrisis getroffen ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten.

Verlenging subsidieregeling

Over die vergoeding zou u in beginsel inkomsten- of vennootschapsbelasting moeten betalen. Om dat te voorkomen, was in het Belastingplan 2021 al een vrijstelling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting opgenomen voor de periode tot en met september 2020. De subsidieregeling is inmiddels verschillende keren verlengd en aangepast en er is een regeling geïntroduceerd voor startende mkbers.

Verankering in wet

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was vooruitlopend op wetgeving al geregeld dat ook de subsidies voor de periode na september 2020 niet tot de belastbare winst behoren. Dat wordt nu in de wet verankerd. Voorwaarde is wel dat de Europese Commissie de vrijstelling goedkeurt. Dat is al wel gebeurd tot en met het derde kwartaal van 2021.

Rubrieken

U moet de subsidie in uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting opnemen in zowel de rubriek ‘Overige buitengewone baten’ als in de rubriek ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’. Op die manier wordt geen inkomstenbelasting (box 1) of vennootschapsbelasting geheven over de subsidie. De keerzijde hiervan is natuurlijk ook dat een eventuele terugbetaling van de subsidie niet aftrekbaar is.

Let op
Lang niet alle coronasubsidies zijn dus vrijgesteld. Heeft u bijvoorbeeld een NOW-subsidie ontvangen, dan behoort die wel tot uw belastbare winst.

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was al een tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) voor het jaar 2021 opgenomen. De vrije ruimte is daarbij vastgesteld op 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere. Dat wordt nu wettelijk verankerd. Door de verruiming van de vrije ruimte kunt u in 2021 als werkgever uw werknemers extra (onbelast) tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een cadeaubon.

Tip
Door de extra vrije ruimte in 2021 over de loonsom tot €  400.000 kan toepassing van de zogenoemde concernregeling ongunstig uitpakken. Check of het berekenen van de vrije ruimte per concernonderdeel gunstiger is.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 weer vastgesteld op 1,7% van de loonsom. Daarboven blijft het 1,18%.

 

Nieuws en feiten

Waarom Flynth?

Wij zijn er voor u als ondernemer. Met onze kennis en kunde in huis, helpen wij u kansen te grijpen die leiden naar meer rendement.

Flynth Pal naast u.

Er is altijd een Flynth adviseur bij u in de buurt. Heeft u een ondernemersvraag? Maak dan nu kennis met Flynth en plan een kennismakingsgesprek in met een van onze adviseurs.

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.