My Flynth

EML

Erkende energiebesparende maatregelen 

RVO heeft voor 19 bedrijfstakken Erkende Maatregelen beschreven. Twijfelt u onder welke bedrijfstak uw inrichting valt? Bekijk dan op deze pagina alle omschrijvingen per branche. Per branche hebben we ook alle erkende maatregelen samengebracht in 1 overzichtelijke pdf. Deze kunt u op deze pagina downloaden.

De omschrijving van alle bedrijfstakken zijn overgenomen vanuit de conceptteksten voor de geactualiseerde erkende maatregellijsten zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voornemens is deze op te nemen als bijlage 10 in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze omschrijvingen zijn nog niet in de Staatscourant gepubliceerd. Derhalve kunnen hier geen rechten aan verbonden worden.

19 bedrijfstakken - Bepaal welke lijst met erkende maatregelen voor u van toepassing is

Inrichtingen voor vervaardiging van metalen in primaire vorm en/of metaalproducten met machines en apparaten (ook elektrische en elektronische). Denk aan giet-, wals-, smelt- of smeedprocessen, evenals (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bewerking en/of eindbewerking van metalen. Oppervlaktebehandeling (via procesbaden, stralen of coaten) en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen en solderen).

Inrichtingen voor reparatie en installatie van machines en apparaten.
 

Indicatie SBI-codes: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 en 33.

Inrichtingen voor het herstel van onderdelen van motorvoertuigen (met carrosserieherstel), motorfietsen, caravans/campers en aanhangwagens. Denk aan (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bewerking en/of eindbewerking van metalen. Oppervlaktebehandeling via coatprocessen en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen en solderen).

Voor de mobiliteitsbranche (waarvoor veelal de SBI codes 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77 worden gebruikt) geldt een ander pakket met erkende maatregelen (pakketnummer 10). Als echter binnen de mobiliteitsbranche sprake is van een herstelwerkplaats, dan geldt daarvoor het pakket voor de bedrijfstak autoschadeherstelbedrijven.  

Indicatie SBI-codes: 45.204, 45.112, 45.191, 45.192, 45.203, 45.205.

Inrichtingen voor medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende behandelingen, veterinaire dienstverlening (laboratoria), keurings- en controlediensten (laboratoria), penitentiaire inrichtingen, ((jeugd)gevangenissen, tbs instellingen, woonfuncties in de zorg. Het gaat om inrichtingen met een gezondheidszorgfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan een ziekenhuis, psychiatrische inrichting, medisch centrum, polikliniek, praktijkruimten voor een huisarts en/of een fysiotherapeut of een tandartspraktijk. Ook inrichtingen met een woon- en verblijffunctie voor het aanbieden van intramurale zorg vallen onder dit pakket met erkende maatregelen.  

Indicatie SBI-codes: 71.2, 75, 84.23.2, 86, 87.

Inrichtingen voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden. De inrichting heeft een kantoorfunctie zoals aangehaald in het Bouwbesluit 2012. Denk aan het openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen en zakelijke en financiële dienstverlening. 

Indicatie SBI-codes: 64 t/m 74 en 84.

Erkende energiebesparende maatregelen per bedrijfstak

Per bedrijfstak gelden een aantal erkende energiebesparende maatregelen. Flynth heeft voor u alle maatregelen op een rijtje gezet en deze gebundeld in 1 overzichtelijke pdf. 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws