Franchisegevers

Franchisegevers

“Dankzij Flynth wordt ondernemen een stuk gemakkelijker”

Franchisegevers

Als franchisegever weet u dat de wereld van franchiseformules voortdurend in beweging is. U heeft te maken met veranderende omgevingsfactoren en wil hierop anticiperen met uw formule. Flynth vindt het cruciaal dat de winstgevendheid van de franchisegever en de franchisenemer op peil blijft of groeit. Een goede samenwerking is hierbij van groot belang.

Samenwerking

Flynth heeft kennis en ervaring op franchise gebied en de dienstverlening aan franchiseondernemers en heeft van nature ook een sterke samenwerkingsband met franchisegevers. Vaak komt de samenwerking met een franchiseformule tot stand vanuit de behoefte om een accountancy en advies arrangement af te sluiten voor de aangesloten franchisenemers van de betreffende formule. Momenteel werken we nauw samen met in totaal 45 franchiseformules waarvoor  we verschillende diensten verrichten.

Ons uitgangspunt is dat als Flynth accountancy dienstverlening uitvoert voor de franchisenemer, dat we dat dan in principe niet ook doen voor de franchisegever en omgekeerd. Het vertrouwelijke karakter van de samenwerking maakt dat data en informatie niet wordt gedeeld met franchisegever of franchisenemer, tenzij franchisegever en franchisenemer hierover duidelijke afspraken hebben gemaakt (bijvoorbeeld in het kader van een benchmark).

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor franchisegevers ziet ons dienstverleningspakket er als volgt uit:

  • Accountancy dienstverlening, eventueel aangevuld met Audit werkzaamheden
  • Advies- en consultancydienstverlening voor bestaande en startende franchiseformules of organisaties die franchise overwegen (strategie. juridisch, distributie en uitbouw)
  • Onafhankelijke Vestigingsplaats- en haalbaarheidsonderzoeken (prognosebepaling) in het kader van bepaling van het "witte vlekken" plan. De wet Franchise speelt hierin een belangrijke rol
  • Uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken voor (potentiele) franchisenemers die tevens dienen ter ondersteuning van businessplan en financieringsaanvraag
  • Opstellen van benchmarks van formuledeelnemers
  • Waardebepalingen franchisevestigingen
  • Werving & selectie van nieuwe franchisenemers
  • Mediation

Persoonlijk

Iedere franchisegever krijgt een vast contactpersoon in de vorm van een Bedrijfsadviseur Franchise. Deze bedrijfsadviseur onderhoud de contacten en heeft regie op alle aspecten van de dienstverlening waaronder het inroepen van specialisten waar op dat moment behoefte aan is.

Persoonlijk, proactief en betrokken dat is waar flynth voor staat

Bent u benieuwd wat Flynth voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 06 - 256 91 878. Wij brengen u snel - vaak al dezelfde dag - in contact met de adviseur die u het beste kan helpen. Hij of zij maakt graag een afspraak met u voor een kosteloos eerste franchise-advies.