Crediteren factuur

Crediteren factuur

Wat betekent dat voor de BTW?

Aanpassen van facturen

Wanneer een fout is gemaakt op de factuur, bijvoorbeeld een verkeerd btw-tarief, wordt de oorspronkelijke factuur gecorrigeerd. De leverancier maakt een creditfactuur. Hierbij laat u weten dat de factuur niet of slechts gedeeltelijk betaald hoeft te worden of dat u een bedrag terug zal betalen. Het klinkt eenvoudig, maar de wet stelt een aantal voorwaarden aan het crediteren, die belangrijker worden als het economisch slechter gaat.


Crediteren van een factuur​

Als het verschuldigde factuurbedrag exclusief btw wordt verminderd, zal in veel gevallen ook het btw-bedrag worden verminderd. Het enkel uitreiken van een creditfactuur is echter niet voldoende om de te veel gefactureerde btw te corrigeren.Op grond van de Nederlandse wet is het btw-bedrag dat op een factuur wordt genoemd namelijk verschuldigd aan de Belastingdienst. Ook als het btw-bedrag niet juist is.

 

BTW bedrag terug ontvangen 

De te crediteren factuur moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die zijn door de Belastingdienst in een besluit vastgelegd om te voorkomen dat de Belastingdienst geld mis loopt. Dat laatste is het geval als uw afnemer de volledige (oorspronkelijke) btw in aftrek brengt en u slechts het lagere (gecorrigeerde) btw-bedrag afdraagt. Dit geldt ook als de afnemer geen recht heeft op aftrek van btw.

Wat zijn de voorwaarden

Dit kan enerzijds door de oorspronkelijke factuur geheel te crediteren en een nieuwe juiste factuur uitreiken. Anderzijds kan een creditfactuur worden opgemaakt die een aanvulling vormt van de oorspronkelijke factuur. De creditfactuur moet een duidelijke verwijzing bevatten naar de oorspronkelijke factuur. De twee facturen vormen dan samen de een juiste factuur. De creditfactuur moet in alle gevallen aan de gebruikelijke factuurvereisten voldoen

Dit moet ook richting de Belastingdienst kunnen worden aangetoond. Kortweg houdt dit in dat u moet kunnen aantonen dat uw afnemer niet het oorspronkelijke btw-bedrag in aftrek brengt, maar het gecorrigeerde btw-bedrag. Dit kan bijvoorbeeld door op of bij de creditfactuur een verklaring op te nemen waarin uw afnemer verklaart dat hij de op de creditfactuur vermelde btw aangeeft bij de Belastingdienst. Belangrijk is om een getekend exemplaar van deze verklaring in uw administratie te bewaren.

Als de creditfactuur in hetzelfde btw-tijdvak wordt verzonden als de oorspronkelijke factuur, kan deze worden meegenomen in de btw-aangifte (mits uiteraard aan de eerste twee voorwaarden wordt voldaan). Als de creditfactuur in een later tijdvak wordt opgemaakt dan de oorspronkelijke factuur, dan moet de btw via een verzoek worden teruggevraagd aan de Belastingdienst.

Het verzoek genoemd onder 3. moet binnen vijf jaar worden ingediend na het jaar waarin te veel btw in rekening werd gebracht.

Gebruik maken van de noodmaatregelen? Uw Flynth adviseur helpt u hierbij. Om vragen te beantwoorden en concrete adviezen te geven voor uw bedrijfssituatie kunt u ook contact met ons opnemen via 088 2367350 of maak gebruik van het formulier.

Neem contact met mij op

Vragen over het crediteren van een factuur?

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!