Agro-fiscaal advies

Agro-fiscaal advies

In de land- en tuinbouw krijgt u te maken met specifieke belastingzaken voor deze sector. Dankzij veel vakinhoudelijke kennis kunnen onze experts u hierbij gericht adviseren.

Belasting in land- en tuinbouw

Het werk in de land- en tuinbouw stelt u voor specifieke vraagstukken op belastinggebied. Is het bijvoorbeeld verstandig om landbouwgrond te herwaarderen met toepassing van de landbouwvrijstelling? En hoe verandert uw fiscale situatie als u landbouwgrond inzet voor windmolens of zonnepanelen? Om zulke vragen goed te beantwoorden, is gedegen fiscale kennis nodig, toegespitst op de agrarische sector. Onze adviseurs hebben die kennis en sparren graag met u. Zij ondersteunen u onder andere met:

  • herwaarderen van landbouwgronden
  • agro-gerelateerde vrijstellingen, zoals de SKNL, landbouwvrijstelling en vrijstellingen voor btw en overdrachtsbelasting
  • fiscaal advies rond Ruimte voor Ruimte-projecten
  • beoordelen contracten en fiscale gevolgen van windmolenparken en zonneweides
  • opzetten van bedrijfsstructuren, zoals een BV naast een eenmanszaak/maatschap of hybride BV’s
  • opstellen van contracten na herstructureringen, maar ook voor bijv. verleasing van productierechten
  • plannen van bedrijfsopvolging
  • beoordelen fiscale etikettering
  • herziening btw jong- en melkvee
  • fiscale begeleiding bij de verkoop van onroerend goed

Kennis in de praktijk

Onze experts hebben veel vakinhoudelijke agro-fiscale kennis. De Expertisegroep Agro Fiscaal verspreidt die kennis binnen onze organisatie en daarbuiten. Onze experts gaan vanuit die kennis steeds op zoek naar praktische toepassingen. Ze richten zich bijvoorbeeld op Hybride BV’s of het leasen van fosfaatrechten. Zo krijgt u waardevolle en concrete adviezen.

Vandaag nog in contact

Vandaag nog in contact

Wilt u meer informatie of een belastingadviseur inschakelen? Wij helpen u graag verder. Mail ons via belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77.