Bedrijf ontwikkelen? Hou rekening met komst Omgevingswet

 
Bedrijf ontwikkelen? Hou rekening met komst Omgevingswet
Gepubliceerd: 17-04-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

Hebt u ontwikkelplannen met uw bedrijf waarvoor aanpassing van het bestemmingsplan nodig is? Bereid u er in de uitwerking op voor dat de wet per 1 januari 2024 verandert: dan gaat de langverwachte Omgevingswet echt in.  

Met de officiële komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 veranderen de regels voor het aanpassen van bestemmingsplannen. Bent u bezig met ontwikkelingen die invloed hebben op het bestemmingsplan? Wilt u bijvoorbeeld omschakelen of uw gebouwen een andere functie geven? Dan adviseren wij u om met de gemeente duidelijke afspraken te maken over het tijdpad en de deadlines. 

Voorkom aanpassen plannen 

Bent u al een plan aan het uitwerken? Dan is het handig om ervoor te zorgen dat het ontwerp voor wijziging of herziening van het bestemmingsplan uiterlijk 31 december 2023 ter inzage ligt. Anders moet u het plan alsnog aanpassen aan de nieuwe regels. 

Alternatief: omgevingsvergunning 

Als alternatief kunt u overwegen om in plaats van een aanpassing in het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te vragen waarmee u mag afwijken van de regels voor ruimtelijke ordening. Voor zo’n aanvraag telt namelijk niet de datum van het ter inzage leggen, maar van het indienen. Doet u dat vóór 1 januari, dan wordt de volledige procedure nog afgehandeld onder de oude wet. 

Nieuwe manier van werken 

Lukt het niet om uw plannen nog in 2023 uit te werken, hou er dan rekening mee dat onder de Omgevingswet vooral de manier van werken bij een aanvraag verandert, net als het aanleveren van de gewenste gegevens. Het belangrijkste is dat voorafgaand aan het indienen van de aanvraag meer vooroverleg, participatie en uitwerking nodig is dan onder de huidige procedures. 

Eenvoudiger procedures, kortere doorlooptijd 

De Omgevingswet combineert de regels en voorschriften van 26 wetten voor ruimtelijke ordening en vergunningen. Procedures moeten hiermee eenvoudiger worden en korter duren. De gemeente krijgt in principe 8 weken om te beslissen, met de mogelijkheid tot 6 weken verlenging. Een belangrijke verandering daarbij: verstrijkt de beslistermijn, dan betekent dat niet meer automatisch dat de vergunning verleend wordt.   

Meer informatie en advies 

Wilt u meer weten over veranderingen door de Omgevingswet. Of hebt u advies nodig voor de juiste strategie bij de benodigde aanvragen van uw plannen? Neem gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: